ABOUT US

  • Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us picture Bangkok Tattoo, About us picture Thailand Tattoo, About us picture Japanese Tattoo
  • Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us picture Bangkok Tattoo, About us picture Thailand Tattoo, About us picture Japanese Tattoo
  • Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us picture Bangkok Tattoo, About us picture Thailand Tattoo, About us picture Japanese Tattoo
  • Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us picture Bangkok Tattoo, About us picture Thailand Tattoo, About us picture Japanese Tattoo
  • Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us picture Bangkok Tattoo, About us picture Thailand Tattoo, About us picture Japanese Tattoo

 

ช่างมิ้มทำงานสักครั้งแรกในปี2004 ด้วยความชอบและรักในศิลปะตั้งแต่เด็ก ทำให้สนใจศิลปะการสักบนเรือนร่าง จากความชอบเปลี่ยนเป็นความรัก ทำให้มีแรงบันดาลใจในการเปิดร้าน mimptattoo

ต้องการทำร้านสักที่ดีที่สุดสำหรับคนที่รักรอยสัก MIMPTATTOO เน้นความเป็น art studio ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินช่างสัก ได้สร้างสรรค์รอยสักบนเรือนร่างออกมาดีที่สุด เรามีห้อง clean room ชั้นสองเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สักโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน mimptattoo studio มีศิลปินช่างสักที่มีความชำนาญและสไตล์ที่หลากหลาย ศิลปินช่างสักทุกคนผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีและอยู่ในความดูแลโดยช่างมิ้ม ที่มีรางวัลการันตีด้วยจากการประกวดมากมาย

aword winning tattoos

Mbk tattoo 2012 : best of the show tattoo artist

Mbk tattoo 2012 : The winner japanese tattoo

Mbk tattoo 2012 : The winner sexy lady tattoo

Mbk tattoo 2012 : 2nd runner-up Thai style tattoo

Mbk tattoo 2012 : 2nd runner-up big job tattoo

Bangkok international tattoo convention 2010 : 2nd runner-up best sleevel

Pattaya tattoo fetival 2009 : 2nd runner-up best color

Pattya tattoo festival 2009 : 2nd runner-up best big job

Mbk tattoo 2008: 2nd runner-up japanese tattoo


Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo
Bangkok Tattoo-Thailand Tattoo-Japanese Tattoo : About us icon Bangkok Tattoo,About us icon Thailand Tattoo,About us icon Japanese Tattoo